Predlažem vam da psihoterapeuta izaberete na osnovu preporuke.
Problem sa preporukom je u tome što klijenti čak i onda kada uz pomoć psihoterapeuta otklone svoje tegobe, kriju činjenicu da su bili na psihoterapiji.
Psihoterapeuta možete izabrati tako što ćete ući u njegovu internet prezentaciju i proceniti da li su rečenice koje dati psihoterapeut koristi jasne, žive i po sebi lekovite.
Obratite pažnju i na to, da li psihoterapeut ima radove u pdf formatu, na njegovu profesionalna biografiju, ili su njegovi tekstovi i snimci vezani samo za reklamiranje.
Ukoliko već idete na psihoterapiju lekovitost psihoterapeuta možete proceniti tako što ćete na skali od jedan do deset, proceniti intenzitet svojih tegoba na početku jedne psihoterapijske seanse i par dana nakon te seanse. Njihovo poređenje omogućiće vam i da relativno precizno izračunate broj psihoterapijskih seansi koje će otkloniti tegobe zbog koje ste došli na psihoterapiju.