Naš tim čine 3 psihoterapeuta:


1. Ljiljana Dešević

Klinički psiholog i psihoanalitički psihoterapeut, autorka knjige “Psihološki sistem: struktura i izmena strukture“ i autorka metode – Struktura i izmena strukture psihološkog sistema ( koju koristi naš tim u radu ). (Knjiga je zavedena u Patentima Republike Srbije i Republike Crne Gore, a možete je pogledati na: http://www.psychostructurology.rs/works/STRUKTURA%20PSIHOLOSKOG %20SISTEMA.pdf)


Ostali članovi našeg tima su:


2. Katarina Jovanović , terapeut Ljiljanine metode (Struktura i izmena strukture psihološkog sistema) i psihoterapeut u edukaciji Ruske Akademije za psihodinamsku psihoterapiju – Integralna kauzalna psihoterapija


3. Snežana Dobrijević, terapeut Ljiljanine metode (Struktura i izmena strukture psihološkog sistema) koja radi na srpskom i na engleskom jeziku.