Ako imate neku psihološku tegobu, kao što je, npr. stres, potrebno je da znate da je trajno otklanjanje psiholoških tegoba moguće samo psihološkim metodama.

Za trajno otklanjanje psiholoških tegoba, koristimo test kojim utvrđujemo da li se klijentu može pomoći metodama koje mi praktikujemo.

Prvi korak, koji vi kao naš potencijalni klijent, treba da napravite je da pogledate u svoju psihu da biste utvrdili:
1. Da li svoje psihološko vidno polje možete da vidite kao televizijski ekran, kroz koji gledate napolje i vidite svoj odnos prema radu i ljudima
2. Da li gledajući kroz taj psihološki ekran istovremeno vidite i svoju psihu izunutra i u njoj svoj stres.

Svaku tegobu, pa tako i stres, uvek prate druge tegobe.
Zato je vaš sledeći zadatak, da utvrdite koje tegobe se kod vas javljaju istovremeno sa stresom. Moguće je da su to anksioznost, strah, panika, depresija, pa čak i neke telesne tegobe.
Vaš sledeći zadatak je da na skali od 1 do 10 procenite intenzitet svog stresa i drugih svojih tegoba. Ukoliko je, na primer, intenzitet vašeg stresa 8, sledeći korak je da pogledate u svoj psihološki prostor i odgovorite na pitanje: da je vaš psiholoski prostor 80% ispunjena stresom, strahom ili depresijom i da li samo sa 20 % energije rešavate sve vaše životne zadatke

I sad dolazimo do glavnog pitanja: da li vi u stvari želite da dobijete nazad 100% svoje energije i lične sreće za koje znate da postoje u vama, ali ne možete da ih realizujete?
Dakle, ukoliko je vaš problem stres, manjak psihološke energije i odsustvo lične sreće, naš tim može da reši taj vaš veliki problem nekom od metoda koje koristimo.

Naš tim čine 3 psihoterapeuta:

1. Ljiljana Deševic , psiholog i psihoterapeut, autorka knjige “Psihološki sistem: struktura i izmena strukture“ i autorka metoda koje koristimo. (Knjiga je zavedena u Patentima Republike Srbije i Republike Crne Gore, a možete je pogledati na: http://www.psychostructurology.rs/works/STRUKTURA %20PSIHOLOSKOG%20SISTEMA.pdf)

Ostali članovi našeg tima su:

2. Katarina Jovanović , terapeut Ljiljanine metode (Metoda psihološkog sistema, strukture i izmene strukture) i psihoterapeut u edukaciji Ruske akademije Integralna kauzalna psihoterapija

3. Snežana Dobrijević, terapeut Ljiljanine metode (Metoda psihološkg sistema, strukture i izmene strukture) koja radi i na engleskom jeziku (‘native speaker’).

Mi nudimo dve vrste terapije:

1. Šezdesetominutnu psihoterapiju koja nudi istovremeno otklanjanjaje ne samo pojedinačnih tegoba kao što je stres, već i onih drugih tegoba koje se javljaju istovremeno sa osnovnom tegobom.

2. Tridesetominutnu terapiju otkljanjanja psiholoških tegoba, koja je delom zasnovana na psihoanalizi, delom na koučingu, a delom na metodi opisanoj u knjizi.

KAKO IZABRATI PSIHOTERAPEUTA ILI KOUČA

Predlažem vam da psihoterapeuta izaberete na osnovu preporuke.
Problem sa preporukom je u tome što klijenti čak i onda kada uz pomoć psihoterapeuta otklone svoje tegobe, kriju činjenicu da su bili na psihoterapiji.
Psihoterapeuta možete izabrati tako što ćete ući u njegovu internet prezentaciju i proceniti da li su rečenice koje dati psihoterapeut koristi jasne, žive i po sebi lekovite.
Obratite pažnju i na to, da li psihoterapeut ima radove u pdf formatu, na njegovu profesionalna biografiju, ili su njegovi tekstovi i snimci vezani samo za reklamiranje.
Ukoliko već idete na psihoterapiju lekovitost psihoterapeuta možete proceniti tako što ćete na skali od jedan do deset, proceniti intenzitet svojih tegoba na početku jedne psihoterapijske seanse i par dana nakon te seanse. Njihovo poređenje omogućiće vam i da relativno precizno izračunate broj psihoterapijskih seansi koje će otkloniti tegobe zbog koje ste došli na psihoterapiju.

CENA PSIHOTERAPIJE

Vrati se na HOME- prvu strana