Ljiljana Deševic je psiholog i psihoanalitički psihoterapeut. Osnovnu školu, gimnaziju i Filozofski fakultet, grupa za psihologiju, završila je u Beogradu. Živi u Pljevljima i Beogradu.
Ima mnoštvo sertifikata o učešću na stručnim skupovima na kojima je bila edukant i edukator. Ipak, ono što ona posebno ističe je veliko profesionalno iskustvo. Par desetina godina je, kao jedini psiholog u Pljevljima, radila na poslovima kliničkog psihologa u tri ustanove: u Domu zdravlja, u Opštoj bolnici i u Centru za socijalni rad. Radila je ono što rade klinički psiholozi, a to je psihodijagnostika. Istovremno se pasionirano bavila i psihoterapijom. Ističe da je na taj način, neposredno gledajući u psihu različitih kategorija klijenata, upoznala građu psihe i ovladala načinom na koji se psihološke tegobe otklanjaju.
Autorka je više stručnih radova i tri knjige:
• “Matematički model psihološkog sitema čoveka“
• “Psihostruktorologija”
• “Psihološki model : struktura i izmena strukture”