Organizam čini jedanaest organskih sistema. Psihološki sistem je dvanaesti. Svi sistemi pa i psihološki sistem vremenom propadaju. Na primer: stalni zub je u trenutku kada nikne beo, jedar, neoštećen. U starosti on je siv, usahao, pokvaren ili je zbog oštećenja ranije tokom života bio izvađen. Isti je slučaj i sa psihom: od deteta koje je kao malo bilo srećno i funkcionalno postao je depresivan i nefunkcionalan starac.
Psihoterapija otklanja tegobe i nefunkcionalnost čiji se uzrok nalazi u psihi. Da bi taj cilj ostvarila psihoterapija mora da ispuni tri uslova: Da je kao metoda efikasna, da je psihoterapeut efikasan, a klijent motivisan za terapiju.
Danas postoji oko pet stotina psihoterapijskih metoda. Ta nam činjenica govori da se za lekovitom metodom još uvek traga.
Da bi trajno smanjio psihološku bol klijenta ili da bi je, po mogućstvu trajno otklonio, psihoterapeut treba da koristi efikasnu metodu i da bude iskusan, motivisan i talentovan. Primetićete da nisam upotrebila reč empatija. Ono što terapeut treba da ima osim iskustva, motivisanosti i talenta je i sposobnost da se sa radošću bavi svojim poslom. Dakle, u traženju dobrog psihoterapeuta zadatak potencijalnog klijenta bio bi da unutar pet stotina metoda nađe pravog psihoterapeuta.
Što se klijenta tiče on na terapiju dolazi onda kada ima veliku tegobu, i da pritom zna da je rešenje za njegov problem psihoterapija. Vi sigurno spadate u tu kategoriju čim ste na ovakvim sajtovima.
Čovek ima potencijal da uči, stvara, voli, bude srećan i sl. Na putu realizacije tog potencijala često mu stoje prepreke u formi depresije, panike, nedostatka energije, telesnih tegoba i sl.
Otklanjajući takve tegobe klijenta psihoterapija mu poklanja njegove psihološke potencijale.
U svojoj jako bogatoj psihoterapijskoj praksi imala sam samo par klijenata koji su na terapiju došli da bi postali savršeniji. I pored toga mogu vam reći da se niko nije naljutio zato što je otklanjajući svoje tegobe postao savršeniji.
Da se vratimo na početak. Rekli smo da svi organski sistemi, pa tako i psihološki sistem, vremenom propadaju. Organske sisteme ne možemo zaustaviti u tom propadanju. Psihološki sistem je izuzetak. On uz pomoć psihoterapije može postati funkcionalniji u starosti nego što je bio u mladosti.
Imate našu ponudu da realizujete svoje potencijale. Ne propustite priliku.

ONLINE PSIHOTERAPIJA – Naslovna strana

RADOVI I STUDIJE

Blog- tekstovi o psihi i psihoterapiji