MULTIPLA SKLEROZA

Ljiljana Dešević, psiholog

Autorska studija Prvi deo

Kod autoimunih bolesti organizam neutrališe delovanje svog imunološkog sistema zbog čega uništava samoga sebe.
Polazeći od te činjenice postavlja se pitanje: šta je to u organizmu što je moćnije
od imunološkog sistema?

… (pročitaj)

 PSIHOTERAPIJA PSIHOSOMATSKIH BOLESTI

Ljiljana Dešević, psiholog

Autorska studija Drugi deo

“Telo se ne može izlečiti ukoliko se ne leči duša” Sokrat

Medicina tvrdi da su psihosomatske bolesti /psiho + grč. soma = telo/ bolesti tela /različitih organa/, koje nastaju usled psiholoških faktora i smatra da su skoro sve bolesti psihosomatske:

… (pročitaj)