Frojd je smatrao snove carskim putem u nesvesno – u ono područja psihe koje poseduje sve kodove i lozinke za naše psihičko i fizičko blagostanje.

Kada klijent ide sam u snove, a u našu ordinaciju donosi samo mrvice bogatstva koje mu psiha otkriva noću. Ako donese uopšte.

Sada zamislite da možete da sanjate u javi, a da Vas prati Vaš psihoterapeut u snovima i zajedno postavljate temu za Vaše snove ( u skladu sa Vašim problemima ili tegobama).
Možete li da zamislite kakve neverovatne mogućnosti ovo otvara za rad na sebi i to bez nužno bolnog približavanja traumi ?

Imate u ponudi izuzetno moćan metod psihoterapije, koji je darivao nauci nemački doktor medicine Hanskarl Lojner.
Lojner je nakon eksperimentalnih istraživanja osnovao metodu rada sa „snovima u stvarnosti“ -Simboldramu ili Katatimno-imaginativnu psihoterapiju (KIP).

Medjunarodni naziv za ovu metodu je Guided Affective Imagery (GAI)

Ako ste zainteresovani za rad u smiboldrami javite se na 064/2067086 Katarini Jovanović