ONLINE PSIHOTERAPIJA – otklonite depresiju, paniku, suicidalne misli, strah, nesanicu…

POBOLJŠAJTE PARTNERSKE ODNOSE

Tegobe i bolesti čiji se uzrok nalazi u psihi su:

Psiholoske tegobe:

Anksioznost, strah, panika, tuga, depresija, teskoba, osećanje krivice,trema, nisko samopouzdanje, nedostatak energije, prisilne misli, slaba koncentracija i sl.

Psihosomatske tegobe:

Trnjenje ruku i nogu, otežano kretanje i gutanje, lupanje i preskakanje srca, povišen pritiskak, bol u raznim delovima tela, glavobolja, vrtoglavica, umor, tikovi i sl.

Postupci koji su za čoveka bolni:

Nesanica, impotencija, anoreksija, tikovi, problem sa učenjem, usamljivanje, suicidalne misli i sl.

Ove tegobe čovek svojom voljom ne može otkloniti. On ih može otkloniti samo
i isključivo psihoterapijom, naročito onom koja se osim aktuelnim tegobama bavi i prošlošću. Kretanje na relaciji sadašnjost-prošlost omogućava klijentu da razume kako su se neke njegove davne dečje emocije kakva je, na primer, tuga transformisale u aktuelne tegobe kakva je, na primer, depresija. Razumevanje tog procesa trajno smanje intenzitet tegoba kojima se seansa bavi, a neretko ih i u potpunosti otklanja.

OBLAST ZA KOJU JE NAŠ TIM SPECIJALIZOVAN  
Čovek nikada nema samo jednu tegobu koja je psihološkog poreka. On istovremno ima mnoštvo tegoba tog tipa. Tačnost ove tvrdnje možete proveriti na sebi. Podelite list papira na tri dela. U jednom delu zapišite svoje psihološke tegobe, u drugom svoje somatske tegobe, a u trećem postupke koji vas muče, a koje svojom voljom ne možete da otklonite. Naš tim je specijalizovan za istovremeni rad na otklanjanju sve tri grupe tegoba. To je ono što nas preporučuje vašoj pažnji.

ZAŠTO JE MOGUĆA ONLINE PSIHOTERAPIJA 
Dok klijent tokom seanse govori o svojim tegobama on, naravno, “gleda” u te tegobe, a terapeut “gleda” u njegove reči. Zadatak terapeuta je da u onome što klijent izgovara otkrije pravilnost i red, sa ciljem da pomogne klijentu da razume kako se ono što mu se u prošlosti dešavalo pretvarilo (transformisalo) u njegove aktuelne tegobe. Razumevanje tog procesa je, rekli smo, lekovito. Za ostvarenje ovog terapijskog cilja nije neophodno da se klijent i njegov terapeut nalaze u istoj prostoriji, pa čak ni da se gledaju preko interneta. Za to je dovoljan i običan telefonski razgovor.

Naši telefoni su:
+382 68-867-737
+381 64-476-1008
+1 702-415-9210
+381 61-140-8618

KAKO IZABRATI PSIHOTERAPEUTA ILI KOUČA

 

Blog- tekstovi o psihi i psihoterapiji

Naši prijatelji :
http://onlinepsihoterapeut.com
http://kpv.rs
https://www.medicalvranes.me