ONLINE PSIHOTERAPIJA – otklonite depresiju, paniku, suicidalne misli, strah, nesanicu…

Tegobe i bolesti čiji se uzrok nalazi u psihi su:

Psiholoske tegobe:

Anksioznost, strah, panika, tuga, depresija, teskoba, osećanje krivice,trema, nisko samopouzdanje, nedostatak energije, prisilne misli, slaba koncentracija i sl.

Psihosomatske tegobe:

Trnjenje ruku i nogu, otežano kretanje i gutanje, lupanje i preskakanje srca, povišen pritiskak, bol u raznim delovima tela, glavobolja, vrtoglavica, umor, tikovi i sl.

Postupci koji su za čoveka bolni:

Nesanica, impotencija, anoreksija, tikovi, problem sa učenjem, usamljivanje, suicidalne misli i sl.

Ove tegobe čovek svojom voljom ne može otkloniti. On ih može otkloniti samo
i isključivo psihoterapijom, naročito onom koja se osim aktuelnim tegobama bavi i prošlošću. Kretanje na relaciji sadašnjost-prošlost omogućava klijentu da razume kako su se neke njegove davne dečje emocije kakva je, na primer, tuga transformisale u aktuelne tegobe kakva je, na primer, depresija. Razumevanje tog procesa trajno smanje intenzitet tegoba kojima se seansa bavi, a neretko ih i u potpunosti otklanja.

OBLAST ZA KOJU JE NAŠ TIM SPECIJALIZOVAN  
Čovek nikada nema samo jednu tegobu koja je psihološkog porekla. On istovremno ima mnoštvo tegoba psihološkog tipa, koje mogu biti medjusobno i povezane. Tačnost ove tvrdnje možete proveriti na sebi. Podelite list papira na tri dela. U jednom delu zapišite svoje psihološke tegobe, u drugom svoje somatske tegobe, a u trećem postupke koji vas muče, a koje svojom voljom ne možete da otklonite. Naš tim je specijalizovan za istovremeni rad na otklanjanju sve tri grupe tegoba.

ZAŠTO JE MOGUĆA ONLINE PSIHOTERAPIJA 
Dok klijent tokom seanse govori o svojim tegobama on, naravno, “gleda” u te tegobe, a terapeut “gleda” u njegove reči. Zadatak terapeuta je da u onome što klijent izgovara otkrije pravilnost i red, sa ciljem da pomogne klijentu da razume kako se ono što mu se u prošlosti dešavalo pretvarilo (transformisalo) u njegove aktuelne tegobe. Razumevanje tog procesa je, rekli smo, lekovito. Za ostvarenje ovog terapijskog cilja nije neophodno da se klijent i njegov terapeut nalaze u istoj prostoriji, pa čak ni da se gledaju preko interneta. Za to je dovoljan i običan telefonski razgovor.

Naši telefoni su:
+382 68-867-737
+381 64-476-1008
+1 702-415-9210
+381 64-206-7086

KAKO IZABRATI PSIHOTERAPEUTA

 

Blog- tekstovi o psihi i psihoterapiji

Naši prijatelji :
http://onlinepsihoterapeut.com
http://kpv.rs
https://www.medicalvranes.me